Kmetija Vesenjak
Vesenjak Andrej
Jagoče 5, 3270 Laško
030 642 764
info@vila-aina.com
Ponudba:
Ježa konj, športne aktivnosti
Goršek Hilda
Lipa pri Frankolovem 9
3213 Frankolovo
03/ 490 71 70, 041 746 563
Ponudba:
Ogled kmetije
Soržev mlin
Samec Oton
Polže 1, 3203 Nova Cerkev
03/ 577 26 39, 041 571 473
sorzev.mlin@gmail.com
Ponudba:
Ogled kmetije, žage in mlina
Kmetija Ferlič
Zvodno 5, 3000 Celje
03 /548 39 40, 031 519 899
Ponudba:
Ogled kmetije in ribogojnice
Ranč Kaja in Grom
Razgor 11, 3212 Vojnik
03/ 427 01 18, 041 639 822
ranckaja@gmail.com
Ponudba:
Praznovanja za otroke,
ježa konj, počitnice
KMETIJA KOZMUS
Paneče 3, 3273 Jurklošter
03/ 5 735 034
milena.kozmus@gmail.com
Ponudba:
Ogled zeliščnega vrta in
spoznavanje zelišč
Ekološka kmetija Očko
Očko Katarina
Zg. Rečica 1, 3270 Laško
070 419 094
Ponudba:
Spoznavanje ekološkega
kmetovanja
ČEBELARSTVO Blagotinšek
Blagotinšek Jože
Jagoče 13c, 3270 Laško
03/ 734 02 50, 031 323 200
joze.blagotinsek@siol.net
Ponudba:
Izvedba učnih delavnic
KMETIJA Mirnik
Mirnik Daniel
Leskovec 9, 3202 Ljubečna
03/ 427 00 08, 041 966 583
Ponudba:
Ogled domačih živali,
igre na prostem
Ekološka kmetija
Primož
Debro 33, 3270 Laško
040 554 677
Ponudba:
Prikaz peke kruha, spoznavanje
gojenja in uporabe zelišč
Ekološka kmetija
Razboršek
Strmca 79, 3270 Laško
03 5 732 276
Ponudba:
Spoznavanje ekološke
kmetije in predelave sadja
Ekološka kmetija
Mesojednik
Slatina v Rožni Dolini 1
3201 Šmartno v Rožni Dolini
041 869 567
franc.mesojednik©siol.net
Ponudba:
Ogled ekološke kmetije
kmetija Pirc
Pražnikar Katarina
Lahomšek 1, 3270 Laško
03/ 573 14 55, 031 704 930
katarina_praznikar@t-2.net
Ponudba:
Počitnice za otroke,
tabori
Kmetija Župnek
Vene Greta
Celjska cesta 28
3212 Vojnik
040 665 538
kmetija@t-1.si
Ponudba:
Praznovanje za otroke,
počitnice
Kmetija Razgoršek
Pepelno 11
3201 Šmartno v Rožni Dolini
031 278 285
martin.razgorsek81@gmail.com
Ponudba:
Etno muzej na prostem, etno
delavnice, prikaz starih šeg in navad